Badge

 Critic First down vote

42 The users have been awarded with badges:

__salman__ ♦♦993211 × 1

Tamim Shahriar Subeen ♦♦5.8k1026 × 1

tahmidrafi ♦♦985214 × 1

06050024797 × 1

Kaiser Ahmed3.2k419 × 1

Ashikur Rahman Tomal5259 × 1

Rana230217 × 1

Tamanna Nishat Rini ♦♦2.9k311 × 1

Ahmad Sharif4441315 × 1

Hafiz Al Asad225113 × 1

ishahriyar9519 × 1

excalliburbd233110 × 1

Ishan44219 × 1

mabdsalam12463114 × 1

Sharif Chowdhury3.4k111 × 1

menon4.2k222 × 1

Ashfaqur Rahman5299 × 1

codebazz103116 × 1

corei1141812 × 1

bazlur_rahman1.2k17 × 1

tahmid142213 × 1

CluelessNoob2476 × 1

MD MOHIBUR RAHMAN1408 × 1

shaiful(suspended) × 1

imTroy14410 × 1

manetsus2.2k211 × 1

Najat5147 × 1

Imon Hossain624111 × 1

ShawonAshraf2345 × 1

sshuvo1449 × 1

rakib hossain32910 × 1

_Shaon_678112 × 1

uchiha amit1206 × 1

smsnobin771498 × 1

Zahirul_Islam_Monir2038 × 1

itkhansunny1467 × 1

Sikder Emran(suspended) × 1

kazalbrur3036 × 1

mahrahat8477 × 1

Nazmul H Pranto2818 × 1

Rahat Hossain2307 × 1

saddam0191137 × 1