Badge

 Critic First down vote

43 The users have been awarded with badges:

__salman__ ♦♦1.1k211 × 1

Tamim Shahriar Subeen ♦♦6.2k21128 × 1

tahmidrafi ♦♦1.1k214 × 1

06050024907 × 1

Kaiser Ahmed3.2k522 × 1

Ashikur Rahman Tomal565118 × 1

Rana230424 × 1

Tamanna Nishat Rini ♦♦3.0k312 × 1

Ahmad Sharif4542415 × 1

Hafiz Al Asad235216 × 1

ishahriyar9519 × 1

excalliburbd233110 × 1

Ishan442110 × 1

mabdsalam12475122 × 1

Sharif Chowdhury3.5k111 × 1

menon4.7k335 × 1

Ashfaqur Rahman78310 × 1

codebazz123117 × 1

corei11418113 × 1

bazlur_rahman1.3k17 × 1

tahmid142222 × 1

CluelessNoob2576 × 1

MD MOHIBUR RAHMAN15010 × 1

shaiful(suspended) × 1

imTroy173115 × 1

manetsus2.2k211 × 1

Najat5398 × 1

Imon Hossain644217 × 1

ShawonAshraf2435 × 1

sshuvo15411 × 1

Emranul haque Rakib33917 × 1

_Shaon_796323 × 1

uchiha amit1207 × 1

smsnobin7715911 × 1

Zahirul_Islam_Monir2039 × 1

itkhansunny1469 × 1

Sikder Emran(suspended) × 1

kazalbrur3336 × 1

mahrahat8727 × 1

Nazmul H Pranto2819 × 1

Rahat Hossain2369 × 1

saddam0191158 × 1

sourav_hossain1548 × 1